E-mail

info@itkool.ee

Telefon

59027886
   

Arvutigraafika alused

Arvutigraafika alused

Iga elukutse alusel, mis on seotud disainiga, on graafiline disain. Millega disainer aga ei tegeleks – meigist arhitektuuri projektideni, ennekõike ta on kunstnik! Graafika, kompositsioon ja värviõpetus, stiilid ja visuaalne reaalsus, vahemik ja perspektiiv, vari ja läbipaistvus, gradiendid ja tekstuurid – tõeline disainer peab omandama kõik need teadmised. IT tehnoloogia ajal peab professionaal ka omama graafilised programmid. Omandades baasalused, edasi saab spetsialiseeruda: polügraafia, 3D – disain, arhitektuur, maastiku disain – mida Teile meelepärasem?

Õpilaste vanus: 12-18 a. (grupid moodustatakse sõltuvalt vanusest ja tasemest)

Maksimaalne õpilaste arv klassis: 10

Kursuse kestvus: septembrist – maini, 72 ak.t.

Tunni kestvus: 2 akadeemilist tundi (90 minutit), 1 kord nädalas

Tunniplaan: kursus ei ole veel tunniplaanis

KURSUSE KIRJELDUS

Kellele kursus suunatud: kursus orienteeritud kuulajatele, kes ei ole ennem arvutigraafikaga kokku puutunud. Kuid kui Te olete mis iganes graafika redaktoriga või koosseisu programmiga tuttav siis kursuse läbimine saab Teie jaoks kergem. Elementaarsed masinakirja oskused ja inglise keele teadmine kooli programmi raames kergendavad õppematerjali omandamist.

ÕPPEKAVA